Stichting oprichten met 1 persoon

Via Stichtingoprichten.nl kunt u met behulp van onze notaris een stichting oprichten met 1 persoon. Dit betekent dat uzelf na de oprichting het volledige bestuur vormt. Omdat u in uw eentje in het bestuur zit, heeft u de vrijheid om alle besluiten zonder overleg te nemen.

Kanttekening zelfstandig een stichting oprichten

Ondanks dat het mogelijk is om in uw eentje een stichting op te richten, is het vaak niet handig om de volgende redenen:

 • De continuïteit is minder gewaarborgd
 • Moeilijke beslissing moet u in uw eentje nemen
 • U moet de stichting zelf draaiende houden

Tenzij u er 100% zeker van bent om een stichting alleen op te richten, zullen we u nooit adviseren om een 1-koppige stichting op te richten. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem contact met ons op!

Neem contact op Bel: 0320 247 394

Beginstappen oprichting van een stichting

Stichtingen worden over het algemeen opgericht om een sociaal of maatschappelijk doel na te streven. U kunt een stichting alleen oprichten per notariële akte. Deze akte wordt opgesteld door onze notaris en hierin staat bijvoorbeeld wat de naam van de stichting is, welk doel de rechtspersoon wil verwezenlijken, hoe toekomstige bestuurders benoemd dienen te worden, waar de stichting is gevestigd en waar het geld aan wordt uitgegeven.

Ook worden de statuten opgenomen in de oprichtingsakte. Iedereen binnen de stichting moet zich houden aan deze regels. De volgende stap is de stichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit doet onze notaris voor u.

Verzeker de continuïteit van uw 1-koppige stichting

Bent u in uw eentje de bestuurder van een stichting? In dat geval is er sprake van een mindere waarborging van de continuïteit bij ziekte of afwezigheid. Omdat u niet kan terugvallen op medebestuurders of leden, raden we u aan om tijdens de oprichting een regeling aan de statuten toe te voegen die ervoor zorgt dat uw stichting gewoon kan blijven bestaan. Onze notaris heeft ervaring met dit soort zaken en adviseert u hier graag bij.

Neem contact op Bel: 0320 247 394

Waarom een stichting alleen oprichten?

Een stichting met 1 bestuurder kan om verschillende redenen worden opgericht. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in uw testament een persoon aan te wijzen die na uw overlijden een stichting opricht om een waardevolle collectie te conserveren en uw nalatenschap te beheren.

Ook zijn er in Nederland veel stichtingen met 1 bestuurder die een bepaald sociaal of maatschappelijk doel nastreven. Hierbij kunt u denken aan het creëren van bewustwording, het stimuleren van mensen of het helpen van een bepaalde groep in de samenleving:

 • Sport
 • Cultuur
 • Jongeren
 • Ouderen
 • Milieu
 • Maatschappij
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Provinciaal en gemeentelijk

RICHT NU UW STICHTING OP

Stichtingen en geld

Stichtingen ontvangen vaak giften van mensen die hetzelfde doel als u nastreven. Zij vertrouwen erop dat u dit geld op een goede manier spendeert. Een opgerichte stichting mag nooit een commercieel doel hebben en het bestuur mag zichzelf ook geen winst uitkeren. Als er winst wordt gemaakt, dan mag dat alleen gebruikt worden als investering in uw stichting. Het is wel toegestaan om geld te ontvangen voor uw werkzaamheden.

Meer bestuurders aanstellen na de oprichting?

Wilde u in eerste instantie een stichting oprichten met 1 persoon, maar zit u op een punt dat het toch beter is om extra bestuurders aan te stellen? Zij moeten dan eerst in het Handelsregister van de KvK komen te staan. Vervolgens moeten de statuten worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe structuur van de stichting. Er moet bijvoorbeeld in komen te staan hoe de besluitvorming vanaf nu wordt geregeld.

Was u eerst van plan een stichting alleen op te richten, maar weet u dat uw stichting eigenlijk meerdere bestuurders nodig heeft? Richt dan niet eerst een stichting op met 1 persoon, maar kies direct voor een bestuursstructuur met meerdere personen. Het omzetten van een stichting is namelijk niet goedkoop en vereist wederom een bezoek aan de notaris.

In aanmerking komen voor de ANBI status of subsidies

Wilt u in aanmerking komen voor een bepaalde subsidie of de ANBI status krijgen? In dat geval heeft als 1-koppige stichting niet genoeg bestuurders. Om eventuele subsidies en statussen te ontvangen, moet uw stichting in de meeste gevallen 3 of meer bestuurders hebben.

Diverse soorten stichtingen oprichten via Stichtingoprichten.nl

Onze gespecialiseerde notarissen en juristen hebben veel ervaring met het oprichten van stichtingen voor 1 persoon en helpen u graag. Zo stellen we tijdens de oprichting onder meer de statuten voor uw stichting op en houden we rekening met de bijkomende zaken. Welke soort stichting u moet oprichten, hangt af van het doel dat u nastreeft. De meest voorkomende stichtingen zijn:

Type Reguliere stichting Vereniging SBBI stichting ANBI stichting Stichting derdengelden
Beperkte aansprakelijkheid Ja Ja Ja Ja
Fiscale voordelen Ja Ja
Zet zich in voor het algemeen belang Ja
Dient het sociaal belang Ja Ja
Geschikt voor scheiden van vermogen en bedragen van klanten Ja
Beschikt over leden Ja
Geen schenk- en erfbelasting Ja Ja

Met behulp van onze notaris uw stichting oprichten met 1 persoon

U kunt via Stichtingoprichten.nl en met behulp van onze notaris een van de bovenstaande stichtingen oprichten. Voor meer informatie over de te volgen stappen, klikt u op de onderstaande button. Wilt u eerst meer weten over de kosten van een oprichting? We vertellen u precies met welke kosten u rekening moet houden tijdens de oprichting van uw stichting op onze Kosten stichting oprichten-pagina.

RICHT NU UW STICHTING OP

Neem contact op met Stichtingoprichten.nl

Bij vragen over het oprichten van een stichting met 1 bestuurder, kunt u contact opnemen met Stichtingoprichten.nl via 0320 247 394 of het contactformulier invullen. We staan u graag te woord en verduidelijken alles voor u.

Naam*
Bedrijf
E-mailadres*
Telefoonnummer
Vraag/ opmerking*

We wijzen je op ons Privacy- en cookieverklaring.