In de maanden mei, juni en juli hebben we een langere doorlooptijd van minimaal 3 werkweken. We danken u voor uw begrip.

Direct online opgericht voor een vaste prijs!

Stichting oprichten vanaf € 450,-*

 • Stichting oprichten vanaf slechts € 450,-*
 • In 10 minuten uw stichting aanvragen
 • Conceptakte binnen 10 werkdagen

Aanvraag tot het oprichten van een stichting kost u slechts tien minuten tijd. Kies een naam voor uw stichting, vul het formulier volledig in en ontvang binnen tien werkdagen een conceptakte voor uw stichting. U ontvangt na het oprichten de akte van oprichting en het KvK-uittreksel.

Indien u een stichting wilt starten die als doel heeft het verkrijgen en beheren van aandelen in een BV (of NV), dan is deze website daarvoor niet geschikt. In dat geval verzoeken wij u contact met ons op te nemen. *Kosten zijn exclusief verschotten, btw en inschrijving bij de KvK. Ga voor meer informatie naar de kostenpagina

LET OP: om misbruik van uw identiteit en persoonsgegevens te voorkomen is het niet mogelijk om een stichting middels volmacht op te richten. Voor ondertekening van de akte(n) van oprichting dient u derhalve persoonlijk aanwezig te zijn op ons kantoor te Lelystad.
Mocht het voor u om welke reden dan ook problematisch zijn om persoonlijk langs te komen, dan verzoeken wij u contact op te nemen. Wij kunnen dan in overleg met u een passende oplossing bieden om u toch van dienst te kunnen zijn.

RICHT NU UW STICHTING OP

MEER INFORMATIE OVER HET UBO-REGISTER

In 3 stappen uw stichting oprichten

Vraag uw stichting online aan

Vraag uw stichting aan via het online formulier van Stichtingoprichten.nl. Vul de gegevens van uw nieuwe stichting in, zoals de naam, het vestigingsadres en de doelstellingen. Verstuur uw aanvraag direct.

Wij regelen de conceptakte en KvK-formulieren

Wij nemen uw verzonden aanvraag in behandeling. Op een termijn van ongeveer 10 werkdagen ontvangt u een conceptakte voor de oprichting van uw stichting.

Uw stichting ingeschreven bij de KvK

Na een afspraak op ons notariskantoor schrijven wij uw stichting in bij de Kamer van Koophandel. U ontvangt een afschrift van de oprichtingsakte en een uittreksel van de KvK-inschrijving van uw stichting.

Richt direct uw stichting op

Al binnen tien dagen kan uw stichting zijn opgericht

Via het online formulier van Stichtingoprichten.nl kunt u gemakkelijk en snel uw stichting oprichten. Op een termijn van ongeveer 10 werkdagen  ontvangt u een conceptakte van oprichting. Na de ondertekening door u van de oprichtingsakte op ons kantoor zorgen wij voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK). U ontvangt het KvK-uittreksel en de oprichtingsakte.

 • Statuten
 • Notariële akte van oprichting
 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Alle notariskosten inbegrepen
 • Slechts € 450,- voor de  oprichting exclusief verschotten en BTW

Stichting derdengelden oprichten

Voor het ontvangen van geld namens een advocaat heeft u een stichting derdengelden nodig. In het geval van een faillissement staat het geld van uw klanten veilig op de rekening van de stichting. Bij Stichtingoprichten.nl richt u gemakkelijk uw eigen stichting derdengelden advocatuur op.

Meer over de stichting derdengelden

Meer informatie stichtingen

Vereniging oprichten

Wat is een vereniging? Het belangrijkste verschil met een stichting is dat een vereniging leden heeft. Het bestuur van de vereniging legt verantwoording af aan de leden tijdens een algemene ledenvergadering. Een vereniging mag winst maken en fondsen vormen die ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel.

Meer over de vereniging

Doelstellingen Stichting

Het is belangrijk om duidelijk te communiceren wat het doel is van een stichting. Zo weten mensen waar je mee bezig bent en waar de stichting voor staat.

De doelstelling van een stichting hoeft niet altijd van liefdadige aard te zijn. Het is ook mogelijk een meer zakelijke of commerciële doestelling te formuleren (zoals bijvoorbeeld bepaalde spaarbanken).

Waarom een stichting oprichten?

Het oprichten van stichting wordt vaak gedaan om een sociaal of ideëel doel te realiseren. Deze rechtsvorm biedt diverse voordelen ten opzichte van andere rechtsvormen: u beperkt de risico’s, kunt de stichting inzetten voor een brede variëteit aan doelen en het oprichten van een stichting is eenvoudig.

 • Risico’s en aansprakelijkheid beperken: een stichting is een rechtspersoon met een beperkte aansprakelijkheid. Bestuurders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden.
 • Flexibele rechtsvorm: praktisch alle activiteiten en werkzaamheden kunnen ondergebracht worden in een stichting.
 • Een stichting is laagdrempelig door de eenvoudige structuur. Daardoor is deze rechtsvorm geschikt voor relatief kleine doelen, zoals een lokaal goed doel of de organisatie van een lokaal evenement.

ANBI stichting oprichten

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De stichting dient zich voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Meer over de ANBI stichting

SBBI stichting oprichten

Een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) behartigt de individuele belangen van zijn leden of een kleine doelgroep én heeft een maatschappelijke waarde. Een muziek-, sport- of personeelsvereniging kan bijvoorbeeld een SBBI zijn. U richt uw eigen SBBI stichting binnen tien werkdagen op via Stichtingoprichten.nl.

Meer over de SBBI stichting

Maatwerk voor de oprichting van uw stichting

Via onze website kunt u een standaard stichting oprichten. Wilt u een stichting starten die moet voldoen aan specifieke eisen? Dan neemt u contact op met de specialisten van Stichtingoprichten.nl via 0320 247 394. Wij helpen u graag met het oprichten van elke soort stichting.

Meer informatie over het oprichten van een stichting

Heeft u vragen over het oprichten van een stichting? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0320 247 394 of stuur een e-mail.

RICHT NU UW STICHTING OP