In de maanden mei, juni en juli hebben we een langere doorlooptijd van minimaal 3 werkweken. We danken u voor uw begrip.

Vereniging oprichten

Gemakkelijk en snel uw vereniging oprichten vanaf € 450,-*. Binnen tien werkdagen is uw vereniging opgericht. Notariskantoor Hak & Rein Vos verzorgt de gehele oprichting van uw vereniging, zodat u snel aan de slag kunt. Twijfelt u tussen een vereniging en een stichting? Bekijk dan hieronder de verschillen. Profiteer van de voordelen van Stichtingoprichten.nl:

*Kosten zijn exclusief verschotten. Ga voor meer informatie naar de kostenpagina.

  • Volledige oprichting van uw vereniging
  • Vereniging starten vanaf € 450,-*
  • Wij verzorgen de inschrijving bij de KvK

Neem direct telefonisch contact op met notariskantoor Hak & Rein Vos en richt uw eigen vereniging op:

Bel: 0320 247 394

Kosten vereniging oprichten

Laat uw vereniging oprichten bij de notaris vanaf € 450,-* exclusief btw. Deze kosten voor het oprichten van uw eigen vereniging is inclusief alle notariskosten, een notariële akte en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. U ontvangt al binnen tien werkdagen een conceptakte van oprichting.

Verschillen tussen een vereniging en een stichting

Weet u niet precies of u een stichting of een vereniging wilt beginnen? Lees dan wat een vereniging precies is of bekijk in het overzicht hieronder de verschillen.

Type Stichting Vereniging
Inschrijving KvK Bij de oprichting van een stichting is inschrijven bij de KvK verplicht. Inschrijven bij de KvK is optioneel. Een formele vereniging moet wel worden ingeschreven bij de KvK
Leden Een stichting heeft geen leden, enkel een bestuur. De vereniging heeft leden en een algemene ledenvergadering.
Bestuur Bestuurders worden gekozen door het bestuur van de stichting. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden bij de algemene ledenvergadering.
Statuten Bij een stichting kan het bestuur wijzigingen doorvoeren in de statuten. Het bestuur van een vereniging kan geen wijzigingen doorvoeren in de statuten. Dit kan alleen middels een algemene ledenvergadering.
Ontbinding Het bestuur (of de rechter) besluit wanneer de stichting ontbonden wordt. Een vereniging kan enkel ontbonden worden door de algemene ledenvergadering.
Geldmiddelen Een stichting ontvangt geld door middel van donaties, subsidies, schenkingen, legaten en dergelijke. Bij een vereniging is de contributie van leden vaak de voornaamste bron van inkomen. Een vereniging kan ook donaties, subsidies, legaten en schenkingen ontvangen.
Schenken en erven Een stichting kan schenkingen, legaten en erfenissen ontvangen. Is de stichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dan is de stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een vereniging kan erfenissen, legaten en schenkingen ontvangen. Wanneer een vereniging een SBBI (Sociaal Belangen Behartigende Instelling) is, hoeft de vereniging geen schenk- en erfbelasting te betalen.

Stichting oprichten Vereniging oprichten bij notariskantoor Hak & Rein Vos

Vereniging met beperkte of volledige rechtsbevoegdheid

Bij het oprichten van uw vereniging heeft u de keuze uit een vereniging met een beperkte rechtsbevoegdheid en volledige rechtsbevoegdheid. Een vereniging met een volledige rechtsbevoegdheid is de veiligste keuze, omdat bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor eventuele schulden van de vereniging, tenzij er sprake is van wanbestuur.

Type Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Oprichting bij notariële akte Ja
Inschrijving bij de KvK verplicht Ja
Statuten verplicht Ja
Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk Ja
Roerende en onroerende goederen verkrijgen Ja
Geld lenen Ja
Erven Ja
Over leden beschikken Ja Ja
Algemene ledenvergadering Ja Ja

Richt uw eigen vereniging op

Voor het oprichten van een vereniging neemt u contact op met notariskantoor Hak & Rein Vos. Bel 0320 247 394 of stuur een e-mail voor meer informatie over de vereniging.

Contact opnemen