Wat is een vereniging?

Een vereniging is een non profit rechtspersoon die gericht is op een bepaald doel of gezamenlijke passie als sport of muziek.

Een vereniging moet ten minste twee leden hebben. Deze leden hebben tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) inspraak in het dagelijkse bestuur van de stichting.

Verschil met een stichting

Een vereniging wordt nog vaak verward met een stichting. Toch zijn het echt twee verschillende rechtspersonen. Op een vereniging zijn bijvoorbeeld andere wetten van toepassing dan op een stichting. Ook mag een stichting geen leden hebben en zijn er andere eisen voor de statuten. U leest er alles over op onze pagina over de verschillen tussen verenigingen en stichtingen.

Een vereniging oprichten

U kunt een vereniging eenvoudig oprichten via Notariskantoor Hak & Rein Vos. U dient hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen. Wij bespreken de eisen die aan een vereniging gesteld worden en noteren uw wensen met betrekking tot de oprichting. Vervolgens gaan wij aan de slag met de noodzakelijke documenten. Binnen tien werkdagen is uw vereniging opgericht.

Bel: 0320 247 394