In de maanden mei, juni en juli hebben we een langere doorlooptijd van minimaal 3 werkweken. We danken u voor uw begrip.

Wat is een vereniging?

Een vereniging is een non-profit rechtspersoon die gericht is op een bepaald doel of gezamenlijke passie zoals sport of muziek. Een vereniging moet ten minste twee leden hebben. Alle leden hebben tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) inspraak in het dagelijkse bestuur van de stichting.

Soorten verenigingen

Er zijn twee soorten verenigingen. We maken onderscheid tussen verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid.

  • Volledige rechtsbevoegdheid

    Verenigingen met een volledige rechtsbevoegdheid hebben dezelfde rechten en plichten als burgers. Deze vereniging kan woningen kopen, leningen afsluiten en erfenissen ontvangen. Als u subsidie wilt ontvangen met uw vereniging, is het in de meeste gevallen een eis om een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid te zijn.

  • Beperkte rechtsbevoegdheid

    Verenigingen met een beperkte rechtsbevoegdheid zijn niet met een notariële akte opricht en worden ook wel een informele vereniging genoemd. Daarnaast zijn de bestuurders privé aansprakelijk.

Verschil met een stichting

Een vereniging wordt nog vaak verward met een stichting. Toch zijn het echt twee verschillende rechtspersonen. Op een vereniging zijn bijvoorbeeld andere wetten van toepassing dan op een stichting. Ook mag een stichting geen leden hebben en zijn er andere eisen voor de statuten. U leest er alles over op onze pagina over de verschillen tussen verenigingen en stichtingen.

De oprichting van een vereniging

Als u een vereniging wilt oprichten met volledige rechtsbevoegdheid neem u contact op met ons notariskantoor. We stellen een notariële akte op met daarin de statuten. Vervolgens schrijven we uw vereniging in in het Hanselregister van de KvK. Alle bestuurders moeten ingeschreven worden. Zolang de vereniging niet is ingeschreven, zijn alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk met hun privévermogen.

UBO-register

Sinds 27 september 2020 is het voor alle verenigingen met een onderneming verplicht om alle uiteindelijke belanghebbenden in te schrijven in het UBO-register van de KvK. Dit zijn alle personen die zeggenschap hebben over de vereniging. Het gaat hierbij om mensen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben.

Het UBO-register is ingesteld zodat de belanghebbenden van een vereniging met witwaspraktijken en terrorismefinanciering zich niet meer kunnen verhullen. Daarnaast krijgen personen en organisaties die te maken krijgen met de vereniging een beter beeld van de persoon waar zij zaken mee doen.

Kosten bij een vereniging

Bij een vereniging krijgt u bij de oprichten te maken met kosten. Bij Stichtingoprichten.nl betaalt u slechts € 450,- voor de oprichting van uw vereniging. Deze kosten zijn exclusief verschotten zoals de BTW en de inschrijving bij de KvK. De KvK stuurt u namelijk na de inschrijving een factuur van € 80,10. Voor een overzicht van alle verschotten waarmee u te maken krijgt bij het oprichten van een vereniging, neemt u contact met ons op.

Naast de oprichting heeft u jaarlijks kosten voor de administratie. Verenigingen moeten namelijk bij een bepaalde omzet een jaarrekening deponeren bij de KvK.

Lidmaatschap bij een vereniging

Een van de verschillen met een stichting is dat een vereniging leden heeft. De procedure om lid te worden staat bij de meeste verenigingen in de statuten vermeld. Als dit niet het geval is, beslist het bestuur over de toelating. Leden hebben een grote invloed op een vereniging. Zij vormen de Algemene Ledenvergadering en benoemen het bestuur. Daarnaast kunnen ze de statuten wijzigen, beoordelen ze de jaarbalans en hebben ze de mogelijkheid om een vereniging te ontbinden.

Belasting

Als vereniging zonder onderneming betaalt u geen belasting. Voert u met uw vereniging wel commerciële activiteiten uit? Dan betaalt u vennootschapsbelasting. Heeft uw vereniging een SBBI of een ANBI status? Dan krijgt u te maken met bepaalde belastingvoordelen.

Uw vereniging oprichten

U richt een vereniging eenvoudig op via Notariskantoor Hak & Rein Vos. U dient hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen. We bespreken de eisen die aan een vereniging gesteld worden en noteren uw wensen met betrekking tot de oprichting. Vervolgens gaan we aan de slag met de noodzakelijke documenten. Binnen tien werkdagen ontvangt u een concept oprichtingsakte.

Bel: 0320 247 394