In de maanden mei, juni en juli hebben we een langere doorlooptijd van minimaal 3 werkweken. We danken u voor uw begrip.

Soorten stichtingen

Er bestaan verschillende soorten stichtingen waarbij elke vorm een ander doel dient. De meest voorkomende soorten zijn:

Stichtingen worden voornamelijk opgericht met een sociaal of ideaal doel, maar dat is niet verplicht. Een stichting oprichten met een zakelijk of commercieel doel is ook mogelijk, maar stichtingen hebben geen winstoogmerk. Winst maken mag wel, maar dat moet dan ingezet worden ten behoeve van het sociale of gemeenschappelijke belang.

Hieronder leest u welke vorm van een stichting voor welk doel geschikt is. Wordt u vraag over een soort niet beantwoord? Neem dan contact met ons op.

0320 247 394 info@stichtingoprichten.nl

Stichting

Een reguliere stichting wordt opgericht met een sociaal of ideaal doel. De voordelen van een stichting ten opzichte van andere rechtsvormen zijn:

 • Beperkte risico’s en aansprakelijkheid
 • Flexibel door brede inzetmogelijkheden
 • Zeer eenvoudig op te richten

Lees meer over de stichting. Een stichting oprichten om aandelen in een BV of NV te verkrijgen is ook mogelijk. In dat geval kunt u contact met ons opnemen

Stichting derdengelden

De stichting derdengelden wordt opgericht met het doel om geld namens derden veilig te beheren. Deze vorm wordt ook wel stichting advocatuur genoemd. Net als een reguliere stichting heeft ook deze soort zeer beperkte risico’s en aansprakelijkheid, doordat het geld van klanten bij een faillissement ontastbaar is op de derdengeldenrekening van de stichting. Het vermogen van de onderneming en de geldstromen die beheert worden voor klanten blijven hierin gescheiden.

Lees verder over stichting derdengelden.

ANBI stichting

De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordt voornamelijk opgericht voor liefdadigheidsinstellingen en heeft het doel om zich voor minimaal 90% in te zetten voor het algemeen belang. Daarnaast heeft deze soort ook geen winststreven. Andere voordelen van deze stichtingssoort zijn:

 • Er hoeft geen schenk- en erfbelasting afgedragen te worden
 • Teruggave van (een deel van) de energiebelasting is mogelijk
 • Financiële begunstigers mogen giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

Op de pagina ANBI stichting vindt u meer informatie over deze vorm.

SBBI stichting

Een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) heeft een sociaal doel en wordt opgericht om de individuele belangen van deelnemers of een kleine groep binnen de deelnemers te beschermen. Deze stichting dient maatschappelijke waarde en vindt u in de praktijk vaak in de vorm van een muziek- of sportvereniging. De SBBI stichting verzamelt geld in voor de deelnemers om bij te dragen aan het sociaal belang. Het voordeel ten opzichte van andere stichtingssoorten zijn fiscaal, zoals geen verplichting tot het betalen van:

 • Belasting over schenkingen en erfenissen
 • Btw over ontvangen bedragen

Lees verder over de SBBI stichting.

Stichting administratiekantoor

Naast de hierboven genoemde vier vormen is er nog een stichtingssoort die minder vaak voorkomt: de stichting administratiekantoor (STAK). Een STAK wordt opgericht met een commercieel doel, namelijk het beheren en certificeren van aandelen van een BV of NV. Bij het certificeren van de aandelen worden het stemrecht bij de aandeelhoudersvergadering en het recht op winstuitkering van elkaar losgekoppeld. Daardoor hoeft er geen notaris bij de transactie betrokken te worden en dat scheelt kosten. De stichting behoudt dus het stemrecht en de certificaathouders hebben de economische rechten, dat wil zeggen certificaten die recht geven op een deel van de winst van de organisatie.

Voor deze vorm van een stichting wordt gekozen om de volgende redenen:

 • Anonimiteit van de winstgerechtigden bewaren. Het is niet verplicht om de gegevens van de certificaathouders op te nemen in het Handelsregister.
 • Organisatie beschermen tegen vijandige overnames en het beschermen van de continuïteit.
 • Werkennemersparticipatie vergroten.

Een STAK oprichten is ideaal voor organisaties die kostbare en belangrijke werknemers aan zich willen binden en de participatie willen vergroten. Neem contact met ons op voor meer informatie over de STAK.

Meer informatie over verschillende soorten stichtingen

Heeft u vragen over een van de verschillende soorten stichtingen of wilt u advies welke stichting het best op uw doelen aansluit? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

0320 247 394 info@stichtingoprichten.nl