In de maanden mei, juni en juli hebben we een langere doorlooptijd van minimaal 3 werkweken. We danken u voor uw begrip.

Financiën vereniging

De financiën van een vereniging zijn vaak een struikelblok voor het bestuur. Om het hoofd boven water te houden is een goed opgezette administratie, een doelmatige beheersing van uitgaven en inkomsten en een actuele boekhouding essentieel. We geven enkele handreikingen om de financiën van uw vereniging op orde te krijgen.

Inkomsten van een vereniging

Een vereniging kan op verschillende manieren inkomsten genereren. De meeste verenigingen maken al gebruik van sponsoring en contributie van hun leden. Daarnaast kunt u denken aan subsidies of zelf-financiering voor aanvullende financiën.

Sponsoren

Sponsorinkomsten zijn voor veel verenigingen de belangrijkste vorm van inkomsten. Met sponsoring verbindt een (lokale) onderneming zijn bedrijf aan uw vereniging. Het bedrijf zal geld betalen aan de vereniging voor een logo- en/of naamsvermelding op de shirts, reclameborden of website. Voor sponsoring bestaat een vrijstelling van € 31.765,- (per jaar). Boven dit bedrag zijn verenigingen verplicht 21% btw in rekening te brengen.

Contributie

Een vereniging mag contributie vragen aan haar leden. Een contributie is een maandelijkse bijdrage die de leden vaak elke maand aan de vereniging moeten afdragen. In ruil voor de bijdrage mag het lid gebruikmaken van de faciliteiten of diensten van de vereniging. Een voorbeeld is de contributie voor een sportclub om er te kunnen trainen en aan wedstrijden mee te doen.

Subsidies

Naast contributie en sponsoring kan een vereniging aanspraak maken op subsidie. Dit kunnen subsidies zijn voor het dienen van een algemeen maatschappelijk doel, maar ook specifieke subsidies voor bijvoorbeeld de verbouw van een clubgebouw. Deze subsidies worden vaak door de lokale overheid geregeld. Informeer dus bij uw gemeente over de geldende subsidies.

Naast de lokale subsidies zijn er ook enkele stichtingen die landelijk opereren. Deze organisaties hebben echter wel strenge voorwaarden voor de subsidie. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Het Oranje Fonds; ondersteunt sportprojecten die hun doelstellingen helpen verwezenlijken.
  • Stichting Zonnige Jeugd; ondersteunt projecten die de geestelijke en lichamelijke bloei van de jeugd bevorderen.
  • Fonds 1818; steunt sportprojecten voor doelgroepen waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is.

Zelf-financiering

Bijna alle verenigingen kennen een bepaalde vorm van zelf-financiering. Dit zijn aanvullende activiteiten om fondsen te werven. U kunt hierbij denken aan sponsorlopen, rommelmarkten of verkoopacties.

Om het hoofd boven water te houden, rekenen verenigingen vaak op diverse inkomstenbronnen.

Financiële controle van een vereniging

Een vereniging is vanuit de wet verplicht om de leden te informeren over de balans tussen de baten en de lasten. Deze moet toegelicht worden in een vergadering en vervolgens goedgekeurd worden door de leden.

De wet zegt dat een raad van commissarissen de rekening en de bijbehorende toelichting moet controleren. Veel verenigingen zijn echter te klein voor een raad van commissarissen. In deze gevallen kan de controle uitgevoerd worden door een accountant of een kascommissie.

De administratie van uw vereniging op orde

Naast het verkrijgen van de nodige inkomsten is het belangrijk om de administratie op orde te hebben. Door een doelmatige beheersing van de uitgaven zorgt u ervoor dat uw vereniging niet in de problemen komt. We geven u een aantal tips om dit te realiseren.

Stel een jaarbegroting op

Door een jaarbegroting van de vereniging op te stellen, zorgt u ervoor dat de bestuurders weten binnen welk financieel speelveld ze moeten blijven. Wanneer het budget voor bepaalde activiteiten vooraf duidelijk is, komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.

Selecteer huisleveranciers

Door vaste afspraken te maken met leveranciers, weet u waar u aan toe bent. U kunt de kosten voor de bevoorrading van de kantine bijvoorbeeld al op voorhand berekenen en opnemen in de begroting.

Zorg voor een buffer

Zorg dat uw vereniging altijd een buffer heeft, zodat u niet in de financiële problemen komt wanneer zaken toch meer blijken te kosten dan vooraf geraamd.

Hulp bij de financiën van uw vereniging

Heeft u na de oprichting van uw vereniging hulp nodig met de financiën? Stel uw vraag dan aan de notarissen van Stichtingoprichten.nl. U kunt ons bellen, mailen of een bezoek brengen aan ons notariskantoor in Lelystad.

Stichtingoprichten.nl
Het Ravelijn 50
8233 BR Lelystad
0320 247 394
info@stichtingoprichten.nl