In de maanden mei, juni en juli hebben we een langere doorlooptijd van minimaal 3 werkweken. We danken u voor uw begrip.

Stichting subsidie

Om de oprichting van een stichting toegankelijk te maken, zijn er diverse subsidies en fondsen beschikbaar. Dit betreffen voornamelijk subsidieregelingen van de overheid om activiteiten te stimuleren die een sociaal of ideëel doel hebben. Deze activiteiten dragen bij aan de overheidsdoelstellingen, daarom zijn er subsidies voor onder meer sociale initiatieven, innovaties, duurzaamheid en internationale samenwerkingen.

Heeft u vragen of wilt u weten of uw stichting in aanmerking komt voor een subsidie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0320 – 247 394 of via e-mailadres info@stichtingoprichten.nl. We geven geen advies over het aanvragen van de soort subsidie, maar we kunnen u wel op weg helpen om de juiste instantie te vinden.

Subsidie aanvragen voor uw stichting

Om tijdig subsidie te ontvangen voor uw stichting, is het belangrijk dat u op tijd uw aanvraag doet. Het proces waarin aanvragen beoordeeld worden, neemt namelijk doorgaans enkele weken tot maanden in beslag. Bij overheidssubsidies is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat er vaste periodes zijn waarop een subsidie aan te vragen is. Bereid een aanvraag daarom altijd goed voor en vraag de subsidie ca. een half jaar voor de start van een project al aan.

Veel partijen die subsidie verstrekken nemen een aanvraag überhaupt niet in behandeling als het project al in uitvoering is. Het is dus essentieel om te wachten totdat de subsidieaanvraag goedgekeurd is, voordat het project gestart wordt.

Welke subsidies zijn er voor stichtingen?

Er zijn diverse landelijke subsidieregelingen, maar ook op regionaal en lokaal niveau worden veel subsidies geregeld. Subsidieverstrekkers bepalen voornamelijk op basis van de activiteiten en de doelgroep of een stichting subsidie krijgt. Bepaal daarom voorafgaand aan de aanvraag welke subsidieregelingen aansluiten op de activiteiten en doelgroep van uw project. Vanuit de overheid zijn er onder meer subsidieregelingen beschikbaar op het gebied van:

  • Onderzoek en innovatie
  • Energie en milieu
  • Internationaal ondernemen
  • Personeel aannemen en opleiden
  • Agrosector en Kunst en cultuur

Daarnaast bieden lokale overheden ook subsidieregelingen aan. In Lelystad zijn er bijvoorbeeld subsidieregelingen voor onder meer cultuur, onderwijs, sociaal cultureel werk, sport en vrijwilligerswerk. Raadpleeg de KvK-Financieringsdesk voor meer informatie over overheids- en subsidieregelingen of neem contact met ons op.

Relevante subsidieverstrekker vinden

Om de kans op een subsidie te vergroten raden we aan om u door een adviseur te laten informeren en begeleiden. Er gelden namelijk strenge voorwaarden voordat u financiële steun krijgt. Naast de strenge voorwaarden willen sommige verstrekkers het project ook eerst altijd vooraf controleren.

Met een goed projectplan vergroot u ook de kans op een subsidie. In dit plan werkt u op gedetailleerde wijze uit wat onder meer de aanleiding, het doel, de doelgroep, de inhoud en de uitvoering van het project is. Subsidieverstrekkers krijgen hiermee een duidelijk beeld van uw project. Vergeet niet om een begroting en dekkingsplan toe te voegen. Hiermee geeft u de verstrekker inzicht in het bestedingsplan van de investering die ze doen.

Goedkeuring voor subsidie

Als uw aanvraag voor subsidie goedgekeurd is, dan is het noodzakelijk dat u de verstrekker op de hoogte brengt van de bestedingen. Informeer ze daarnaast ook over het behaalde resultaat van uw project. Bij positieve resultaten leidt dat wellicht tot gratis publiciteit voor uw stichting en meer (financiële) steun bij toekomstige projecten. Ook als het project niet naar verwachting verloopt is het belangrijk om hier open en transparant over te zijn.

Subsidieaanvraag afgekeurd

Tegen niet-toegekende subsidieaanvragen is bezwaar of beroep aan te tekenen indien de reden niet terecht is. Vraag de partij die subsidieverstrekker is eventueel om meer informatie of advies.

 

 

Belasting over subsidies

Subsidies worden gezien als deel van de omzet, daardoor moet er in bepaalde gevallen btw worden afgedragen. Dit is het geval wanneer de stichting een tegenprestatie levert voor de ontvangen subsidie.

Landelijke subsidieverstrekkers

De organisaties die namens de overheid subsidies verstrekken zijn:

  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor diverse ministeries en de Europese Unie
  • Het Agentschap SZW op het gebied van sociaaleconomisch beleid
  • ZonMW namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies aanvragen

Heeft u vragen over een van de subsidieregelingen of wilt u weten of uw stichting in aanmerking komt voor een subsidie? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0320 – 247 394 of door een e-mail te sturen naar info@stichtingoprichten.nl. We zijn elke werkdag van 09:00 tot 17:00 uur bereikbaar.