In de maanden mei, juni en juli hebben we een langere doorlooptijd van minimaal 3 werkweken. We danken u voor uw begrip.

Veelgestelde vragen stichting oprichten

Bekijk onze veelgestelde vragen over het oprichten van een stichting en de bijbehorende antwoorden. Heeft u een vraag die hier niet tussen staat? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Bel: 0320 247 394

Wat is een stichting?

Wat is een stichting: een stichting is een rechtspersoon die is opgericht om een bepaald doel te verwezenlijken. Vaak gaat het om een sociaal of ideëel doel, maar u kunt ook een stichting oprichtenom aandelen te administreren, belangen te behartigen en derdengelden te beheren.

Een stichting mag geld verdienen, maar dit dient altijd gebruikt te worden voor het doel.

Welke soorten stichtingen zijn er?

Er bestaan verschillende soorten stichtingen die elk geschikt zijn voor een ander doel. Op de homepage leest u meer over alle soorten stichtingen en op de verschillende pagina’s leest u meer over de specifieke stichtingen:

Is de stichting een rechtsvorm met volledige aansprakelijkheid?

Een stichting is een rechtsvorm met een beperkte aansprakelijkheid. Dit betekent dat de bestuurders van de stichting niet hoofdelijk aansprakelijk zijn. Enkel in het geval van wanbestuur is het bestuur aansprakelijk voor eventuele schulden van de stichting.

Moet een stichting belasting betalen?

Een stichting hoeft niet altijd belasting te betalen. U kunt te maken krijgen met omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en erf- en schenkbelasting. Hoeveel btw de stichting moet afdragen is afhankelijk van de activiteiten van de stichting. Een fiscaal adviseur kan u vertellen welke belastingen van toepassing zijn op uw stichting.

Waaruit bestaat het bestuur van een stichting?

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting wordt nagestreefd. Het bestuur bestaat uit één of meer personen. Meestal bestaat het bestuur uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. In tegenstelling tot een vereniging heeft een stichting geen leden, maar enkel een bestuur.

Wat zijn de voordelen van een stichting?

  • Een stichting is een rechtsvorm met een beperkte aansprakelijkheid. Bestuurders zijn dus niet hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de stichting.
  • Een stichting is flexibel, omdat u vrijwel alle activiteiten en werkzaamheden in een stichting kunt onderbrengen.
  • Eenvoudige structuur die geschikt is voor relatief kleine doelen, zoals lokale en regionale verenigingen of de organisatie van een evenement.

Bepaalde stichtingen, zoals de SBBI stichting en de ANBI stichting, beschikken over fiscale voordelen. Op de pagina’s van de verschillende soorten stichtingen leest u meer over deze voordelen.

Is het verplicht voor een stichting om ingeschreven te staan bij de KvK?

Ja, een stichting moet ingeschreven staan bij de KvK. Stichtingoprichten.nl schrijft uw stichting in bij de KvK, waarna u een uittreksel van de KvK-inschrijving ontvangt.

Let op: de Kamer van Koophandel zal u ná de inschrijving van de stichting een aparte factuur toezenden van € 80,10. Dit betreft de kosten voor de eenmalige inschrijfvergoeding. Deze kosten komen dus bovenop onze declaratie en worden rechtstreeks door de Kamer van Koophandel aan u in rekening gebracht.

Mag een stichting bestuursleden uitbetalen voor bestuurswerk?

De bestuurders van een stichting zijn niet in loondienst, maar het is wel mogelijk om een vergoeding voor de werkzaamheden uit te keren aan bestuurders. Bij de meeste stichtingen ontvangt het bestuur geen vergoeding, omdat het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

Hoe kunt u een stichting ontbinden?

Een stichting kan ontbonden worden door het bestuur. Bij een faillissement is het mogelijk dat de rechter de stichting ontbindt. Een eventueel resterend vermogen van de stichting wordt uitgekeerd aan het ideële of sociale doel dat de stichting behartigt.

Hoelang duurt het voordat mijn stichting is opgericht?

Stichtingoprichten.nl stelt binnen 10 dagen een concept oprichtingsakte voor uw stichting op. Wij dienen dan wel tijdig de benodigde gegevens te ontvangen. Neem contact met ons op via 0320 289 460 voor het aanvragen van een stichting of vul het aanmeldformulier in.

Wat is een vereniging?

Wat is een vereniging: een vereniging is een non-profit onderneming met leden, die gericht is op een gezamenlijk doel.