In de maanden mei, juni en juli hebben we een langere doorlooptijd van minimaal 3 werkweken. We danken u voor uw begrip.

Bestuurlijke aansprakelijkheid voor vereniging en stichting

Als bestuurder van een vereniging of stichting bent u in principe niet aansprakelijk voor de schulden die gemaakt worden uit naam van de vereniging of stichting. Deze rechtsvorm geniet namelijk een volledige rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat de vereniging of stichting als rechtspersoon verplichtingen aan mag gaan. Het bestuur is dan niet aansprakelijk, maar de onderneming.

Let op: om deze volledige rechtsbevoegdheid te krijgen, is het wel noodzakelijk dat u de stichting of vereniging opricht via notariële akte. Via onze website kunt u dit eenvoudig online regelen.

Ondanks de bescherming vanuit de volledige rechtsbevoegdheid kan het bestuur van een vereniging of stichting bij hoge uitzondering toch aansprakelijk gesteld worden.

Aansprakelijkheid door onbehoorlijk bestuur

Een bestuur van een vereniging of stichting kan aansprakelijk gesteld worden voor de gemaakte schulden wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dit is vastgelegd in Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek. Wat onbehoorlijk bestuur precies is, wordt niet exact gedefinieerd in dit artikel. De praktische invulling van onbehoorlijk bestuur is namelijk per situatie verschillend. Doorgaans wordt dit ingevuld door jurisprudentie, actuele ontwikkelingen en literatuur over dit onderwerp.

Enkele voorbeelden van onbehoorlijk bestuur van een vereniging of stichting zijn:

  • Het niet tijdig informeren van de toezichthouders over belangrijke zaken voor de stichting of vereniging
  • Het niet voldoen aan de gestelde eisen voor subsidie
  • Verwaarlozen van de boekhouding

Wanneer een vereniging of stichting failliet verklaard wordt, dan kan de faillissementscurator het initiatief nemen om het bestuur aansprakelijk te stellen. De uiteindelijke uitspraak over de aansprakelijkheid van het bestuur, moet gedaan worden door een rechter.

Verenigingen en stichtingen met beperkte rechtsbevoegdheid

De aansprakelijkheidsbescherming geldt alleen voor verenigingen en stichtingen die volledige rechtsbevoegdheid hebben. Dit houdt in dat ze opgericht zijn met een notariële akte. Bestuursleden van stichtingen en verenigingen die zijn opgericht zonder een notariële akte zijn elk hoofdelijk aansprakelijk. Elk bestuurslid kan dus aansprakelijk gesteld worden voor het volledige bedrag aan schulden. Om het bestuur te beschermen tegen deze kosten is het dus verstandig om de stichting of vereniging op te richten bij notariële akte. Dit regelt u eenvoudig via het online formulier op onze website.

Richt uw stichting op met notariële akte

Beschermen tegen aansprakelijkheid

Als bestuurder van een vereniging of stichting kunt u uzelf beschermen tegen bestuurlijke aansprakelijkheid. We geven u een aantal tips:

  1. Richt een vereniging of stichting altijd op via notariële akte.
  2. Blijf binnen uw bevoegdheden.
  3. Wees scherp op het werk van collega-bestuurders. U bent ook aansprakelijk voor fouten die zij maken.
  4. Sluit een verzekering af om uw privévermogen te beschermen.

Vragen over de aansprakelijkheid van verenigingen en stichtingen

Heeft u vragen over de bestuurlijke aansprakelijkheid binnen een vereniging of stichting? Neem dan vrijblijvend contact op met de specialisten van Stichtingoprichten.nl.

Stichtingoprichten.nl
Het Ravelijn 50
8233 BR Lelystad
0320 247 394
info@stichtingoprichten.nl