In de maanden mei, juni en juli hebben we een langere doorlooptijd van minimaal 3 werkweken. We danken u voor uw begrip.

Hoe begin ik een stichting?

De vraag ‘Hoe begin ik een stichting?’ rijst regelmatig bij mensen wanneer zij eraan denken om een stichting op te richten. We begrijpen dat dit ingewikkeld is, want er komt simpelweg veel bij kijken. Stichtingoprichten.nl legt u graag uit hoe u een stichting begint en waar u allemaal aan moet denken voordat u de eerste echte stap zet.

Wat is een stichting?

Een stichting is een rechtsvorm die niet is opgericht voor het maken van winst. Het doel van een stichting is om een sociaal of maatschappelijk doel na te streven. Er mag wel winst gemaakt worden, maar dit is voor het sociale of maatschappelijke doel.

Hoe begint u een stichting?

Omdat het beginnen van een stichting veel zaken met zich meebrengt, adviseren we u om hulp van een notaris in te schakelen, zoals Stichtingoprichten.nl. We helpen u bij het volledige proces en regelen alles voor u vanaf slechts € 450,-.

0320 247 394 Een stichting beginnen

De naam en de doelstelling

Voordat u een stichting begint, is het goed om na te gaan wat de naam en de doelstelling van de stichting moeten zijn. Bedenk hierbij goed waarom u een stichting begint. Beschrijf de doelstelling zo concreet mogelijk. Een stichting mag namelijk geen activiteiten uitvoeren die buiten de doelstellingen vallen.

De opbrengsten

Het doel van een stichting mag niet zijn om winst te maken. Echter, het is wel toegestaan om winst te maken als dit nodig is om activiteiten voor het doel uit te voeren. Heeft u geld nodig om activiteiten voor uw doelstelling uit te voeren? Dan is het belangrijk om uitgebreid te bedenken hoe u deze winst kunt maken.

Als u bijvoorbeeld een stichting opricht om zieke kinderen een leuke dag te bezorgen, dan heeft u geld nodig om deze dag te faciliteren. Denk hierbij aan vervoerskosten, toegangskosten etc. Een veelvoorkomende manier die stichtingen inzetten om geld te ontvangen, is via donateurs. Mensen doneren dan geld aan de stichting om het doel uit te voeren. Een andere wijze is om merchandise te verkopen. Op deze manier creëert u ook direct naamsbekendheid.

ANBI of SBBI status nodig?

Wanneer u een stichting begint, dan heeft u de keuze uit diverse soorten. Twee daarvan zijn de ANBI - en SBBI stichting. Een stichting heeft in dat geval de ANBI of SBBI status nodig. Het stichtingsdoel moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor zo’n status. Zo zet de ANBI stichting zich in voor het algemeen belang en de SBBI stichting zich voor het sociaal belang.

Lees hier meer over op onze pagina’s over het beginnen van een ANBI of SBBI stichting.

ANBI stichting SSBI stichting

Bepaal het bestuur

We raden aan om meerdere bestuurders te kiezen. Als u voor slechts 1 bestuurder kiest, dan kan dit problemen opleveren met de subsidieverstrekkers. Daarnaast is het fiscaal lastig, omdat de stichting en de bestuurder al snel als één geheel worden gezien. We adviseren om een oneven aantal bestuurders te nemen. Bij de besluitvorming kunt u er dan bijvoorbeeld voor kiezen dat de meerderheid wint.

Statuten van een stichting

In de statuten verzamelen we bovenstaande informatie, samen met andere praktische informatie, zoals de regeling voor de besluitvorming en de opheffing van de stichting. De statuten zijn nodig om een stichting te beginnen en worden opgenomen in de notariële akte.

De redenen om een stichting te beginnen

De stichting is niet de meest voor de hand liggende rechtsvorm, maar heeft wel zo zijn voordelen.

  • De stichting draagt zelf de rechten en verplichtingen. Het bestuur is privé slechts beperkt aansprakelijk.
  • Een stichting is een flexibele rechtsvorm; alle activiteiten en werkzaamheden zijn er onder te brengen.
  • Een stichting heeft een eenvoudige structuur. Er zijn geen aandeelhouders of leden waaraan winst uitgekeerd moet worden en er is geen sprake van een vaste loonregeling.
  • Er is geen sprake van een minimale kapitaaleis.
  • Het is mogelijk om personeel in dienst te nemen. In veel gevallen zijn dit vrijwilligers.
  • U profiteert van fiscale voordelen wanneer u in aanmerking komt voor een SBBI of ANBI status.

Begin een stichting

Bent u van plan om een stichting te beginnen? Maak dan gebruik van ons oprichtingsformulier. Als u vragen heeft, dan bereikt u ons via het contactformulier of via 0320 247 394.

0320 247 394 Een stichting beginnen