In de maanden mei, juni en juli hebben we een langere doorlooptijd van minimaal 3 werkweken. We danken u voor uw begrip.

Vrijwilligersvergoeding

Tot welk bedrag is een vrijwilligersvergoeding belastingvrij in 2023?

Hoeveel u iedere vrijwilliger die werkzaam is binnen uw stichting belastingvrij mag betalen in 2023 is ten opzichte van 2022 met € 100,- verhoogd. Sinds 1 januari 2023 is de vrijwilligersvergoeding dus tot  € 1.900,- per jaar onbelast.

Lees hieronder waar u allemaal aan moet voldoen om uw vrijwilligers te mogen compenseren, wat de maximaal vergoeding per maand is en in welke situaties de bedragen kunnen afwijken.

Welke vergoeding is per vrijwilliger per maand onbelast?

Om het vrijwilligerswerk binnen uw stichting of organisatie aantrekkelijker te maken, mag u uw vrijwilligers een belastingvrije vrijwilligersvergoeding betalen. Dit jaar mag deze vergoeding per vrijwilliger per maand niet meer dan € 190,- bedragen.

Het totale bedrag van de vergoeding (financieel en in natura) moet in 2023 onder de € 1.900,- blijven als u de Belastingdienst geen belastingen en premies verschuldigd wilt zijn.

Jaar

Max. per maand

Max. per jaar

2023

€ 190,-

€ 1.900,-

2022

€ 180,-

€ 1.800,-

2021

€ 180,-

€ 1.800,-

2020

€ 170,-

€ 1.700,-

Let op! Kijk goed naar de maximale bedragen en maak van tevoren een berekening welk bedrag u iedere vrijwilliger per maand wilt geven. Op die manier blijft u altijd onder het vrijgestelde bedrag per maand en per jaar. Als u iedere vrijwilliger namelijk iedere maand het maximale bedrag geeft, dan overschrijdt u bij de uitbetaling in november het maximale bedrag dat jaarlijks is vrijgesteld van belasting.

Voorwaarden onbelaste vergoeding vrijwilligers

Wilt u gebruikmaken van deze betaalregeling en uw vrijwilligers een kleine vergoeding bieden voor hun werkzaamheden? Dan moeten u en uw vrijwilligers aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en valt hier niet onder.
 • De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), een sportvereniging of een sportstichting.
 • De vrijwilliger is niet in dienst van de stichting.
 • De vrijwilliger voert de werkzaamheden niet voor zijn beroep uit.
 • De te ontvangen vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Wat gebeurt er als een stichting de vrijwilliger te veel betaalt?

Als de vrijwilliger meer betaald krijgt dan € 190,- per maand en € 1.900,- per jaar, dan zal het volledige bedrag belast worden. De Belastingdienst ziet de vrijwilligersvergoeding in dat geval namelijk als loon. Dit betekent onder andere dat er loonheffing van de complete vergoeding af gaat.

In de meeste gevallen geeft de fiscus geen boetes, maar om problemen te voorkomen is het als oprichter of bestuurslid van de stichting wel verstandig om onder de maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding van € 1.900,- in 2023 te blijven.

Hoeveel mag een vrijwilliger per uur verdienen?

Hoeveel u een vrijwilliger mag betalen per uur, is afhankelijk van hoe oud de vrijwilliger is. Komt de totale vergoeding niet boven de € 190,- per maand en € 1.900,- per jaar uit voor een vrijwilliger van of boven 21 jaar? Dan is in 2023 een uurvergoeding van maximaal € 5,- onbelast.

Voor vrijwilligers onder 21 jaar mag de uurvergoeding niet meer dan € 2,75 zijn als u het bedrag onbelast wilt houden.

Verschil tussen de vrijwilligersvergoeding en de onkostenvergoeding

Veel mensen denken dat de vrijwilligersvergoeding en de onkostenvergoeding hetzelfde zijn, maar dit is niet het geval. Hieronder ziet u de verschillen per soort vergoeding als ze los van elkaar worden ingezet.

 

Vrijwilligersvergoeding (maximaal € 1.900,- per jaar)

Onkostenvergoeding (geen maximum)

Wat?

Belastingvrije vergoeding tot € 190,- per maand

Belastingvrije vergoeding zonder maximum per maand

Waarvoor?

Voor de inzet (werkzaamheden bij een sportvereniging of een organisatie met een algemeen of maatschappelijk nut)

Voor de onkosten (kosten van papier, postzegels en dergelijke; kilometerkosten (vergoeding mag meer zijn dan grens van € 0,19 per kilometer, dus 100% kostendekkend); taxikosten.

Hoe bepaald?

Vast uurtarief

Op basis van declaraties met bonnen en/of kilometerspecificaties

Vergoeding voor inzet én voor onkosten in 2023

De vrijwilligersvergoeding en de onkostenvergoeding zijn niet complementair. Dit betekent het volgende: als een vrijwilliger een vast bedrag per uur krijgt voor zijn inzet binnen een organisatie én ook de onkosten vergoed krijgt, dan wordt de onkostenvergoeding opgeteld bij de te ontvangen vrijwilligersvergoeding.

Is het opgetelde bedrag per maand niet meer dan € 190,- en per jaar niet meer dan € 1.900,-? In dit geval is de volledige vrijwilligersvergoeding onbelast. Als het totaalbedrag wel boven het maximale bedrag per maand of per jaar uitkomt, dan moet u belasting inhouden op de vrijwilligersvergoeding en dit aan de Belastingdienst geven.

Voorbeeld 1 (inzet)

Voorbeeld 2 (inzet én onkosten)

Berekening vergoeding voor inzet:

 • Een vrijwilliger werkt 12 uur per week bij een tennisvereniging.
 • Hiervoor ontvangt hij € 3,- per uur
 • Per maand is dat: 12 uur x 4,3 weken x € 3,- = € 154,80.
 • Per jaar is dat: 12 uur x 52 weken x € 3,- = € 1.872,-.

Totaal:

 • Het maandbedrag is minder dan € 190,-.
 • Dit jaarbedrag is minder dan € 1.900,-.

Conclusie:

 • De complete vrijwilligersvergoeding is onbelast.

Berekening vergoeding voor inzet:

 • Een vrijwilliger werkt 12 uur per week bij een voetbalvereniging.
 • Hiervoor ontvangt hij € 3,- per uur
 • Per maand is dat: 12 uur x 4,3 weken x € 3,- = € 154,80.
 • Per jaar is dat: 12 uur x 52 weken x € 3,- = € 1.872,-.

Totaal:

 • Het maandbedrag is minder dan € 190,-.
 • Dit jaarbedrag is minder dan € 1.900,-.

Berekening vergoeding voor onkosten:

 • Dezelfde vrijwilliger rijdt ook elke zaterdag voor de vereniging om de voetballers naar uitwedstrijden te brengen.
 • Hiervoor krijgt hij elke zaterdag € 10,- aan onkosten vergoed.
 • Per maand is dat: € 10,- x 4,3 weken = € 43,-
 • Per jaar is dat: € 10,- x 52 weken = € 520,-.

Samenvoeging vergoedingen:

 • Vergoeding per maand: € 154,80 + € 43,- = € 197,80.
 • Vergoeding per jaar: € 1.872,- + € 520,- = € 2.392,-.

Totaal:

 • Het maandbedrag is meer dan € 190,-.
 • Dit jaarbedrag is meer dan € 1.900,-.

Conclusie:

 • Als vereniging moet u belasting inhouden op de volledige vrijwilligersvergoeding en dit aan de Belastingdienst betalen.

Vragen over de onbelaste vrijwilligersvergoeding?

Heeft u vragen over de belastingvrije vrijwilligersvergoeding? Neem dan vrijblijvend contact op met de specialisten van Stichtingoprichten.nl.

Stichtingoprichten.nl
Het Ravelijn 50
8233 BR Lelystad
0320 247 394
info@stichtingoprichten.nl