Stichting opheffen

Een stichting opheffen is mogelijk via reguliere liquidatie en turboliquidatie, een versnelde procedure. Na opheffing moet de stichting uitgeschreven worden bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Kies voor reguliere liquidatie om uw stichting snel en zonder tussenkomst van een notaris op te heffen. Turboliquidatie heeft andere vereisten waar Stichtingoprichten.nl u ook graag bij helpt. Neem voor meer informatie contact op door te bellen naar 0320 247 394.

0320 247 394 info@stichtingoprichten.nl

Mogelijke redenen van opheffing

Een stichting kan om uiteenlopende redenen opgeheven worden, waaronder door:

  • Een besluit van het bestuur of algemene vergadering
  • Een tijdstip dat of een gebeurtenis die opgenomen is in de statuten en tot opheffing leidt
  • Onvoldoende vermogen
  • Onbereikbare doelen
  • Een faillietverklaring
  • Een besluit van de KvK
  • Een besluit van de rechter

Reguliere liquidatie

Een normale opheffingsprocedure is mogelijk zonder tussenkomst van een notaris. Tijdens de liquidatieperiode wordt een vereffenaar benoemd. Dat is een persoon of een organisatie die de opheffing afhandelt.

De vereffenaar is verplicht tot het publiekelijk bekendmaken van de liquidatie van de stichting. Daarnaast stelt de vereffenaar de rekening en verantwoording van de stichting op en deponeert deze bij de KvK. De documenten liggen voor belanghebbenden gedurende twee maanden ter inzage bij de KvK. Indien zij het niet eens zijn met de liquidatie, dan is het mogelijk om bezwaar te maken bij de rechtbank.

Turboliquidatie

De opheffingsprocedure turboliquidatie vereist andere stappen. Voorwaarde voor deze procedure is bijvoorbeeld dat de stichting geen bezittingen of schulden meer mag hebben. Ook mag de stichting geen personeel meer onder contract hebben, geen lopende overeenkomsten houden, geen vergunningen bezitten en geen andere langdurige afspraken met andere partijen meer aanhouden.

Ontbindingsbesluit

Om een stichting op te heffen moet het ontbindingsbesluit opgesteld worden. Als het bestuur besluit tot opheffing, dan moeten de statuten geraadpleegd worden voor eventuele opheffingsregelingen. Deze regelingen zijn vereist voordat de stichting opgeheven kan worden. Een veelvoorkomende regeling is een bijzondere meerderheid van stemmen. Raadpleeg de statuten van uw stichting voor eventuele opheffingsregelingen. Een ontbindingsbesluit is onherroepelijk en is alleen aan te vechten bij de rechtbank.

Vereffening

In het ontbindingsbesluit wordt ook de vereffening opgenomen. Dit wordt ook wel de liquidatieperiode genoemd. Hierin staat geregistreerd wie de vereffenaar is. Het vermogen dat nog aanwezig is wordt vereffend door openstaande schulden te betalen en bezittingen te verkopen. Als er sprake is van resterend saldo, dan wordt dat aan de statuten uitgekeerd tenzij anders besloten. De verdeling hiervan is opgenomen in de rekening en verantwoording die gedeponeerd wordt bij de KvK.

Boeken, bescheiden en andere gegevensdragers

Als de rekening en verantwoording gedeponeerd is bij de KvK wordt de bewaarder aangewezen. Deze persoon heeft de plicht om de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers voor een periode van minimaal zeven jaar te bewaren. De bewaarder wordt opgenomen in het Handelsregister van de KvK.

Negatieve balans

Als de stichting schulden heeft openstaan die niet meer af te lossen zijn, dan stelt de vereffenaar een faillietverklaring op. Wanneer de crediteuren akkoord gaan met de vordering van de vereffening zonder faillissement, dan vervalt de faillietverklaring.

Uitschrijven bij KvK

Als de vereffening afgewikkeld is en het ontbindingsbesluit getekend, moet de stichting uitgeschreven worden uit het Handelsregister van de KvK. Uitschrijven doet u via formulier 17a waar een kopie van het ontbindingsbesluit aan toegevoegd moet worden.

Meer informatie over stichting opheffen

Wilt u meer informatie over de verschillende opheffingsprocedures of uw stichting door ons laten opheffen? Neem dan contact via het contactformulier of bel naar 0320 247 394.

0320 247 394 info@stichtingoprichten.nl