Belasting voor stichtingen concept

In bepaalde vormen worden stichtingen als onderneming beschouwd en moet er belasting afgedragen worden. De stichting betaalt dan vennootschapsbelasting over de winst. Voorbeelden van stichtingsvormen waar deze beperkte belastingplicht voor geldt zijn:

 • Sportclubs en -verenigingen
 • Organisatoren van sportevenementen
 • Culturele instellingen
 • Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s)
 • Kerkgenootschappen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de belastingplicht voor stichtingen? Neem dan contact op met onze specialisten door te bellen naar 0320 - 247 394 of door een e-mail te sturen naar info@stichtingoprichten.nl.

0320 247 394 info@stichtingoprichten.nl

Wanneer is een stichting belastingplichtig?

Een stichting wordt als onderneming gezien en is dus belastingplichtig bij:

 • Deelname aan het economisch verkeer, waarbij winst wordt gemaakt of nagestreefd;
 • Activiteiten die zorgen voor concurrentie met ondernemers.

Het is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van een stichting of deze als onderneming wordt gezien. De Belastingdienst bepaalt of een stichting belastingplichtig is, maar die beslissing kan eventueel aangevochten worden. De rechtspraak heeft dan het eindoordeel.

Wilt u weten of uw stichting belastingplichtig is? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0320 - 247 394.

Btw en loonheffing

Bij bepaalde stichtingsvormen is naast aangifte van vennootschapsbelasting ook het betalen van btw en loonbelasting verplicht. Als de stichting aan de regels van ondernemerschap voldoet, dan moet er btw afgedragen worden. Mocht de stichting personeel in dienst hebben, dan moet er ook loonheffing betaald worden.

Aansprakelijkheid

Bij belastingschulden wordt het bestuur van de stichting in bepaalde situaties aansprakelijk gesteld. Het gehele bestuur wordt dan aansprakelijk gehouden, niet alleen de voorzitter. Om aansprakelijkheid te voorkomen is belangrijk dat het bestuur het tijdig bij de Belastingdienst meldt als belastingen niet meer betaald kunnen worden.

Vrijstelling

Een stichting is niet verplicht om belasting te betalen als:

 • De fiscale winst niet meer dan € 15.000 in een jaar is;
 • De som van de fiscale winst niet meer dan € 75.000 in een jaar is, inclusief de vier jaren die daaraan voorafgaan.

Aftrek van belasting

Stichtingen komen in bepaalde gevallen ook in aanmerking voor aftrek. Dat geldt voor:

 • aftrek van fictieve personeelskosten voor ANBI’s en organisaties die sociale belangen behartigen (SBBI’s);
 • aftrek van kenbaar fondswervende activiteiten voor ANBI’s.

Voor bepaalde stichtingen is het juist gunstig om belastingplichtig te zijn. Daarnaast zijn er diverse voorwaarden van kracht waardoor een stichting te maken krijgt met een verplichte wisseling van belaste naar vrijgestelde periodes. Neem contact met ons op voor meer informatie over vrijstelling en aftrek, zoals de geldende voorwaarden.

Overige belastingen

Andere belastingplichten van stichtingen zijn erf- en schenkbelasting. Het is onder andere afhankelijk van de stichtingsactiviteiten of het verplicht is om deze belastingen af te dragen. Bij het oprichten van een stichting wordt de rechtsvorm in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven. De inschrijving wordt dan automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst. Vervolgens beoordelen zij voor welke belastingen de stichting belastingplichtig is.

Persoonlijk advies

Onze notaris adviseert u graag op het gebied van belastingen. Neem contact op voor meer informatie of persoonlijk advies door te bellen naar 0320 - 247 394. Uw vraag stellen via onderstaand contactformulier is ook mogelijk. Na ontvangst van uw bericht nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

0320 247 394 info@stichtingoprichten.nl