In de maanden mei, juni en juli hebben we een langere doorlooptijd van minimaal 3 werkweken. We danken u voor uw begrip.

Mag een stichting geld verdienen?

Een stichting mag geld verdienen en winst maken en ook als doel hebben om winstgevend te zijn. Voorwaarde hiervoor is wel dat de winst wordt ingezet om het doel van de stichting te verwezenlijken. Winst maken met een commercieel ondernemingsdoel is niet toegestaan.

Als een stichting als doel heeft om winst te maken, dan is het belastingplichtig. Vormen van stichtingen die belasting moeten afdragen zijn bijvoorbeeld sportclubs en -verenigingen en culturele instellingen.

Meer informatie over doelstellingen van stichtingen en de belastingplicht vindt u via onderstaande button. Heeft u vragen of wilt u advies op maat, neem dan contact met ons op door te bellen naar 0320 - 247 394 of door een e-mail te sturen naar info@stichtingoprichten.nl.

Belasting voor stichtingen

Belastingplicht bij winstdoelstelling

Stichtingen worden als onderneming gezien als ze streven naar winst. Ook als ze activiteiten uitvoeren die zorgen voor concurrentie met ondernemers zijn stichtingen een onderneming en dus belastingplichtig.

Voor stichtingen met een belastingplicht geldt dat ze vennootschapsbelasting over de winst moeten betalen. Daarnaast moeten ze in bepaalde gevallen ook btw en loonbelasting afdragen. Btw betaalt u als de stichting aan de regels van ondernemerschap voldoet en loonbelasting draagt u af als er personeel in dienst is.

Heeft u vragen of wilt u weten of uw stichting belastingplichtig is? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0320 - 247 394.

Vrijstelling van belasting

Onder bepaalde voorwaarden zijn stichtingen niet verplicht om belasting te betalen. Wilt u daar meer informatie over? Neemt u dan even contact met ons op. We kunnen dan ook eventueel doorverwijzen naar een fiscalist.

Loondienst personeel

Personeel dat in dienst van de stichting is en werk verricht om het doel van de stichting te verwezenlijken, mag betaald worden voor de bewezen diensten. Het doel mag echter niet zijn om geld te verdienen.

Bestuurders stichting in loondienst

Het bestuur kan dus in loondienst zijn van de stichting. In dit geval hebben de bestuurders een arbeidsovereenkomst en verrichten zij arbeid. Alleen het maken van beslissingen is niet voldoende voor een arbeidsovereenkomst.

In de statuten van de stichting is opgenomen welk bedrag de bestuurders in loondienst betaald krijgen en voor welke werkzaamheden ze betaald krijgen. Als het loon niet marktconform is, dan bestaat het risico dat donateurs en andere stakeholders geen geld meer aan de stichting doneren.

Doorgaans krijgen bestuurders echter alleen een vergoeding voor de onkosten die ze tijdens werkzaamheden hebben gemaakt. Winstuitkering aan bestuurders kan leiden tot opheffing van de stichting.

Het bestuur van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) mag niet in loondienst zijn. De bestuurders van de stichting krijgen dan in de meeste gevallen alleen een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

Veelgestelde vragen over stichtingen

Op de FAQ-pagina hebben we meer veelgestelde vragen over stichtingen beantwoord. Wordt u vraag niet beantwoord? Neem dan gerust contact met ons op. We zijn elke werkdag van 09:00 tot 17:00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0320 247 394 en via e-mailadres info@stichtingoprichten.nl.

Contact opnemen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de regels en voorwaarden omtrent het ondernemingsdoel van stichtingen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies. Uiteraard adviseren en begeleiden we u ook graag over alle fiscale zaken voor uw stichting.

0320 247 394 info@stichtingoprichten.nl