Mag een stichting geld verdienen?

Een stichting mag geld verdienen en winst maken en ook als doel hebben om winstgevend te zijn. Voorwaarde hiervoor is wel dat de winst wordt ingezet om het doel van de stichting te verwezenlijken. Winst maken met een commercieel ondernemingsdoel is niet toegestaan.

Als een stichting als doel heeft om winst te maken, dan is het belastingplichtig. Vormen van stichtingen die belasting moeten afdragen zijn bijvoorbeeld sportclubs en -verenigingen en culturele instellingen.

Meer informatie over doelstellingen van stichtingen en de belastingplicht vindt u via onderstaande button. Heeft u vragen of wilt u advies op maat, neem dan contact met ons op door te bellen naar 0320 - 247 394 of door een e-mail te sturen naar info@stichtingoprichten.nl.

Belasting voor stichtingen

Belastingplicht bij winstdoelstelling

Stichtingen worden als onderneming gezien als ze streven naar winst. Ook als ze activiteiten uitvoeren die zorgen voor concurrentie met ondernemers zijn stichtingen een onderneming en dus belastingplichtig.

Voor stichtingen met een belastingplicht geldt dat ze vennootschapsbelasting over de winst moeten betalen. Daarnaast moeten ze in bepaalde gevallen ook btw en loonbelasting afdragen. Btw betaalt u als de stichting aan de regels van ondernemerschap voldoet en loonbelasting draagt u af als er personeel in dienst is.

Heeft u vragen of wilt u weten of uw stichting belastingplichtig is? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0320 - 247 394.

Vrijstelling van belasting

Onder bepaalde voorwaarden zijn stichtingen niet verplicht om belasting te betalen. Dat is het geval wanneer:

  • De fiscale winst niet meer dan € 15.000,- in een jaar bedraagt;
  • De som van de fiscale winst niet meer dan € 75.000,- in een jaar bedraagt, inclusief de vier voorafgaande jaren.

In sommige gevallen zijn stichtingen verplicht om te wisselen van belaste naar vrijgestelde periodes van belastingafdracht. Daarnaast zijn er ook aftrekposten waar stichtingen met belastingplicht aanspraak op kunnen maken. Neem contact met ons op voor meer informatie over de voorwaarden.

Loondienst personeel

Personeel dat in dienst van de stichting is en werk verricht om het doel van de stichting te verwezenlijken, mag betaald worden voor de bewezen diensten. Het doel mag echter niet zijn om geld te verdienen. Het bestuur kan dus in loondienst zijn van de stichting. Doorgaans krijgt het bestuur echter alleen een vergoeding voor de onkosten die ze tijdens werkzaamheden hebben gemaakt. Winstuitkering aan bestuurders kan leiden tot opheffing van de stichting.

In de statuten van de stichting is opgenomen welk bedrag het bestuur betaald krijgt, voor welke werkzaamheden ze betaald krijgen en wat hoogte van de betaling is. Als het loon niet marktconform is, dan bestaat het risico dat donateurs en andere stakeholders geen geld meer aan de stichting doneren.

Het bestuur van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) mag niet in loondienst zijn.

Meer veelgestelde vragen over stichtingen

Op de FAQ-pagina hebben we meer veelgestelde vragen over stichtingen beantwoord. Wordt u vraag niet beantwoord? Neem dan gerust contact met ons op. We zijn elke werkdag van 09:00 tot 17:00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0320 247 394 en via e-mailadres info@stichtingoprichten.nl.

Contact opnemen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de regels en voorwaarden omtrent het ondernemingsdoel van stichtingen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies. Uiteraard adviseren en begeleiden we u ook graag over alle fiscale zaken voor uw stichting.

0320 247 394 info@stichtingoprichten.nl