Online uw stichting oprichten

Richt uw stichting op door onderstaand formulier in te vullen. U vult een aantal gegevens in over uw stichting, zoals de naam, het adres en het doel van de stichting. Er kunnen maximaal 3 oprichters/bestuurders worden opgegeven. In het geval dat u meer oprichters/bestuurders wilt doorgeven kunt u contact met ons opnemen.

Indien u een stichting wilt oprichten die als doel heeft het verkrijgen en beheren van aandelen in een BV (of NV), dan is deze website daarvoor niet geschikt. Wij kunnen u hier echter wel mee helpen wanneer u contact met ons opneemt. Dat kan via het contact formulier of telefonisch via 0320 247 394

Na het verzenden van het online aanmeldformulier gaan wij voor u aan de slag. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een concept oprichtingsakte voor uw nieuwe stichting. Met betrekking tot de bevoegdheid van de bestuurders wordt er standaard een 'twee handtekeningen clausule' opgenomen in de conceptakte. Voor vragen of aanpassingen op deze clausule kunt u contact met ons opnemen.

Naam (let op: woord “stichting” moet deel uitmaken van de naam)*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Zetel (adres van de stichting met postcode en plaats)*
Type stichting*
Doel*
Beloning bestuur mogelijk*
Minimum aantal bestuurders*
Datum einde eerste boekjaar*
Wilt u de oprichting van uw stichting bij volmacht laten plaatsvinden of wilt u persoonlijk op ons *

Een volmacht moet voorzien zijn van een gelegaliseerde handtekening. Bij ons op kantoor kunt u dit kosteloos laten doen. Mocht u uw handtekening op de volmacht bij een andere notaris laten legaliseren dan zijn de eventuele kosten daarvan voor uw eigen rekening. Lees hier meer over het legaliseren van een volmacht.

ID's van alle bestuurders moeten meegezonden worden

1e bestuurder

Voornaam*
Achternaam*
Adres*
Woonplaats*
Functie*
Kopie ID 1e bestuurder*

2e bestuurder

Voornaam
Achternaam
Adres
Woonplaats
Functie
Kopie ID 2e bestuurder

3e bestuurder

Voornaam
Achternaam
Adres
Woonplaats
Functie
Kopie ID 3e bestuurder

Let op: door de toezending van het aanvraagformulier geeft u ons opdracht de stichting voor u op te richten en geeft u aan akkoord te zijn met de daaraan verbonden kosten. Zodra wij voor u de conceptakte en bijbehorende stukken hebben opgemaakt bent u de op de website vermelde kosten aan ons verschuldigd, ook wanneer u de akte niet (meer) wenst te ondertekenen.

De Kamer van Koophandel zal na de inschrijving van uw stichting een eenmalige inschrijfvergoeding in rekening brengen. Deze vergoeding van € 50,00 wordt door de KvK direct bij naar u gefactureerd en zit dus niet inbegrepen bij de factuur van Stichtingoprichten.nl

We wijzen je op ons Privacy- en cookieverklaring.