Stichting derdengelden advocatuur oprichten

Naam (let op: woord “stichting” moet deel uitmaken van de naam)*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Zetel (adres)
Kopie ID’s van alle bestuurders moeten meegezonden worden

Bij meer dan één bestuurder, dan ook de functieverdeling (voorzitter, secretaris, penningmeester)

Datum einde eerste boekjaar

We wijzen je op ons Privacy- en cookieverklaring.